Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị
Thứ 2
24/02
7h30 Họp giao ban đầu tuần 09 Phòng họp Sở GDĐT Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở VP
Thứ 2
24/02
9h00 Họp Đoàn kiểm tra công tác tiếp nhận, bảo quản và sử dụng thiết bị tại các cơ sở giáo dục Phòng họp Sở GDĐT Theo Quyết định Thanh tra Sở
Thứ 2
24/02
10h00 Họp về mua sắm trang thiết bị dạy và học năm 2020 Phòng họp Sở GDĐT Lãnh đạo Sở, KHTC KHTC
Thứ 2
24/02
13h30 Làm việc bình thường - - -
Thứ 3
25/02
7h30 Dự họp tham gia ý kiến đối với các nội dung KH tổng thể phát triển KTXH giai đoạn 2021-2030 Phòng họp số 1 - UBND tỉnh PGĐ Sỹ, KHTC KHTC
Thứ 3
25/02
14h00 Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Phòng họp số 2 - UBND tỉnh Giám đốc CTTT
Thứ 4
26/02
7h00 Làm việc bình thường - - -
Thứ 4
26/02
13h30 Làm việc bình thường - - -
Thứ 5
27/02
7h00 Kiểm tra công tác tổ chức thực hiện Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Huyện Sơn Tây PGĐ Thái, CNTX CNTX
Thứ 5
27/02
13h30 Làm việc bình thường - - -
Thứ 6
28/02
7h00 Kiểm tra công tác tổ chức thực hiện Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ PGĐ Thái, CNTX CNTX
Thứ 6
28/02
14h30 Dự Hội nghị Ký kết Giao ước thi đua năm 2020 Sở Y tế Thanh tra Sở Thanh tra Sở
Thứ 7
29/02
7h00 Nghỉ - - -
Thứ 7
29/02
13h30 - - - -
CN
01/03
7h00 Nghỉ - - -
CN
01/03
13h30 - - - -
Ngày/Giờ Nội dung
Thứ 2
24/02 7h30
Họp giao ban đầu tuần 09
Địa điểm: Phòng họp Sở GDĐT
Tham dự: Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở
Chuẩn bị: VP
Thứ 2
24/02 9h00
Họp Đoàn kiểm tra công tác tiếp nhận, bảo quản và sử dụng thiết bị tại các cơ sở giáo dục
Địa điểm: Phòng họp Sở GDĐT
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: Thanh tra Sở
Thứ 2
24/02 10h00
Họp về mua sắm trang thiết bị dạy và học năm 2020
Địa điểm: Phòng họp Sở GDĐT
Tham dự: Lãnh đạo Sở, KHTC
Chuẩn bị: KHTC
Thứ 2
24/02 13h30
Làm việc bình thường
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 3
25/02 7h30
Dự họp tham gia ý kiến đối với các nội dung KH tổng thể phát triển KTXH giai đoạn 2021-2030
Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND tỉnh
Tham dự: PGĐ Sỹ, KHTC
Chuẩn bị: KHTC
Thứ 3
25/02 14h00
Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND tỉnh
Tham dự: Giám đốc
Chuẩn bị: CTTT
Thứ 4
26/02 7h00
Làm việc bình thường
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 4
26/02 13h30
Làm việc bình thường
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 5
27/02 7h00
Kiểm tra công tác tổ chức thực hiện Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Địa điểm: Huyện Sơn Tây
Tham dự: PGĐ Thái, CNTX
Chuẩn bị: CNTX
Thứ 5
27/02 13h30
Làm việc bình thường
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 6
28/02 7h00
Kiểm tra công tác tổ chức thực hiện Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Địa điểm: Huyện Ba Tơ
Tham dự: PGĐ Thái, CNTX
Chuẩn bị: CNTX
Thứ 6
28/02 14h30
Dự Hội nghị Ký kết Giao ước thi đua năm 2020
Địa điểm: Sở Y tế
Tham dự: Thanh tra Sở
Chuẩn bị: Thanh tra Sở
Thứ 7
29/02 7h00
Nghỉ
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 7
29/02 13h30
-
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
CN
01/03 7h00
Nghỉ
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
CN
01/03 13h30
-
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -