Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị
Thứ 2
14/06
7h00 Tiếp tục thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (giáo viên) năm 2021 (đến ngày 20/6/2021). Sở GDĐT Theo Quyết định TCCB
Thứ 2
14/06
7h00 Tiếp tục Thanh tra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 theo lịch của Sở (từ ngày 14/6/2021 đến khi hoàn thành nhiệm vụ). Trường THPT chuyên Lê Khiết Theo Quyết định Thanh tra Sở
Thứ 2
14/06
7h00 Làm việc với Đoàn thanh tra của Kho bạc nhà nước (từ ngày 14-18/6/2021) - KHTC KHTC
Thứ 2
14/06
7h30 Họp Tỉnh ủy về công tác cán bộ Hội trường Tỉnh ủy Giám đốc và các Phó Giám đốc TCCB
Thứ 2
14/06
14h00 Họp giao ban đầu tuần 24 Phòng họp số 1 Sở GDĐT Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng chức năng VP
Thứ 2
14/06
14h00 Tham gia bồi dưỡng diễn tập KVPT cho khung tập huyện Lý Sơn Bộ CHQS tỉnh PGĐ Tâm VP
Thứ 2
14/06
14h00 Họp trực báo về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 2021 của các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Phòng họp tầng 3 Sở KH&ĐT PGĐ Sỹ, KHTC KHTC
Thứ 2
14/06
14h00 Họp Hội đồng thẩm định Tài liệu GDĐP lớp 6 Phòng họp số 3 Sở GDĐT Theo Quyết định GDTrH
Thứ 3
15/06
7h00 Tập huấn nhắc lại chương trình thư viện thân thiện thuộc Dự án Room to read đợt I (từ ngày 15-16/6/2021) theo hình thức trực tuyến. Phòng GDĐT thành phố GDTH (theo Công văn triệu tạp) GDTH
Thứ 3
15/06
7h00 Thực hiện quyết toán tại các đơn vị (từ 15-18/6/2021) các cơ sở giáo dục PGĐ Sỹ, Theo Quyết định KHTC
Thứ 3
15/06
7h30 Họp trực báo kế toán định kỳ Phòng họp số 3 Sở GDĐT Theo Công văn triệu tập KHTC
Thứ 3
15/06
7h30 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Hội trường Tỉnh ủy Giám đốc -
Thứ 3
15/06
13h30 Dự họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Phòng họp số 2 UBND tỉnh Lãnh đạo Sở, theo Quyết định 664/QĐ-UBND GDTrH
Thứ 4
16/06
9h00 Họp góp ý dự thảo Tờ trình, Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2021-2025 -Phòng họp số 1 Sở GDĐT -Lãnh đạo Sở, GDTrH, TCCB, GDTH, GDMN, KHTC, CNTX, VP -GDTrH
Thứ 4
16/06
14h00 Dự Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số III năm học 2020-2021 -Trường THPT Trần Kỳ Phong -PGĐ Sỹ, VP -VP
Thứ 5
17/06
7h00 Tập huấn sách Tiếng Anh 2 do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức theo hình thức trực tuyến - GDTH GDTH
Thứ 5
17/06
13h30 Dự Hội nghị đánh giá nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Phòng họp số 1 UBND tỉnh Giám đốc KHTC
Thứ 6
18/06
8h00 Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trực tuyến Phòng họp số 3 UBND tỉnh Lãnh đạo Sở, CNTX CNTX
Thứ 6
18/06
13h30 Dự họp báo quý II năm 2021 Phòng họp số 1 UBND tỉnh Giám đốc
Thứ 6
18/06
14h00 Dự Hội nghị trực tuyến về Tổng kết Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 Hội trường Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi CTTT CTTT
Thứ 6
18/06
16h00 Họp báo thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Phòng họp 3 Sở GDĐT Lãnh đạo Sở, GDTrH, VP GDTrH, VP
Ngày/Giờ Nội dung
Thứ 2
14/06 7h00
Tiếp tục thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (giáo viên) năm 2021 (đến ngày 20/6/2021).
Địa điểm: Sở GDĐT
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: TCCB
Thứ 2
14/06 7h00
Tiếp tục Thanh tra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 theo lịch của Sở (từ ngày 14/6/2021 đến khi hoàn thành nhiệm vụ).
Địa điểm: Trường THPT chuyên Lê Khiết
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: Thanh tra Sở
Thứ 2
14/06 7h00
Làm việc với Đoàn thanh tra của Kho bạc nhà nước (từ ngày 14-18/6/2021)
Địa điểm: -
Tham dự: KHTC
Chuẩn bị: KHTC
Thứ 2
14/06 7h30
Họp Tỉnh ủy về công tác cán bộ
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy
Tham dự: Giám đốc và các Phó Giám đốc
Chuẩn bị: TCCB
Thứ 2
14/06 14h00
Họp giao ban đầu tuần 24
Địa điểm: Phòng họp số 1 Sở GDĐT
Tham dự: Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng chức năng
Chuẩn bị: VP
Thứ 2
14/06 14h00
Tham gia bồi dưỡng diễn tập KVPT cho khung tập huyện Lý Sơn
Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh
Tham dự: PGĐ Tâm
Chuẩn bị: VP
Thứ 2
14/06 14h00
Họp trực báo về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 2021 của các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Sở KH&ĐT
Tham dự: PGĐ Sỹ, KHTC
Chuẩn bị: KHTC
Thứ 2
14/06 14h00
Họp Hội đồng thẩm định Tài liệu GDĐP lớp 6
Địa điểm: Phòng họp số 3 Sở GDĐT
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: GDTrH
Thứ 3
15/06 7h00
Tập huấn nhắc lại chương trình thư viện thân thiện thuộc Dự án Room to read đợt I (từ ngày 15-16/6/2021) theo hình thức trực tuyến.
Địa điểm: Phòng GDĐT thành phố
Tham dự: GDTH (theo Công văn triệu tạp)
Chuẩn bị: GDTH
Thứ 3
15/06 7h00
Thực hiện quyết toán tại các đơn vị (từ 15-18/6/2021)
Địa điểm: các cơ sở giáo dục
Tham dự: PGĐ Sỹ, Theo Quyết định
Chuẩn bị: KHTC
Thứ 3
15/06 7h30
Họp trực báo kế toán định kỳ
Địa điểm: Phòng họp số 3 Sở GDĐT
Tham dự: Theo Công văn triệu tập
Chuẩn bị: KHTC
Thứ 3
15/06 7h30
Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy
Tham dự: Giám đốc
Chuẩn bị: -
Thứ 3
15/06 13h30
Dự họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Địa điểm: Phòng họp số 2 UBND tỉnh
Tham dự: Lãnh đạo Sở, theo Quyết định 664/QĐ-UBND
Chuẩn bị: GDTrH
Thứ 4
16/06 9h00
Họp góp ý dự thảo Tờ trình, Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2021-2025
Địa điểm: -Phòng họp số 1 Sở GDĐT
Tham dự: -Lãnh đạo Sở, GDTrH, TCCB, GDTH, GDMN, KHTC, CNTX, VP
Chuẩn bị: -GDTrH
Thứ 4
16/06 14h00
Dự Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số III năm học 2020-2021
Địa điểm: -Trường THPT Trần Kỳ Phong
Tham dự: -PGĐ Sỹ, VP
Chuẩn bị: -VP
Thứ 5
17/06 7h00
Tập huấn sách Tiếng Anh 2 do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức theo hình thức trực tuyến
Địa điểm: -
Tham dự: GDTH
Chuẩn bị: GDTH
Thứ 5
17/06 13h30
Dự Hội nghị đánh giá nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Địa điểm: Phòng họp số 1 UBND tỉnh
Tham dự: Giám đốc
Chuẩn bị: KHTC
Thứ 6
18/06 8h00
Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trực tuyến
Địa điểm: Phòng họp số 3 UBND tỉnh
Tham dự: Lãnh đạo Sở, CNTX
Chuẩn bị: CNTX
Thứ 6
18/06 13h30
Dự họp báo quý II năm 2021
Địa điểm: Phòng họp số 1 UBND tỉnh
Tham dự: Giám đốc
Chuẩn bị:
Thứ 6
18/06 14h00
Dự Hội nghị trực tuyến về Tổng kết Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020
Địa điểm: Hội trường Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi
Tham dự: CTTT
Chuẩn bị: CTTT
Thứ 6
18/06 16h00
Họp báo thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Địa điểm: Phòng họp 3 Sở GDĐT
Tham dự: Lãnh đạo Sở, GDTrH, VP
Chuẩn bị: GDTrH, VP