Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị
Thứ 2
14/09
7h30 Họp giao ban đầu tuần 38 Phòng họp số 1 Sở GDĐT Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở VP
Thứ 2
14/09
13h30 Họp thống nhất kế hoạch thanh, kiểm tra năm học 2020-2021 Phòng họp số 1 Sở GDĐT Thanh tra Sở, Trưởng các phòng trực thuộc Sở Thanh tra Sở
Thứ 2
14/09
14h00 Dự họp và cho ý kiến về các nội dung khó khăn, vướng mắc của Hội Cựu giáo chức tỉnh Phòng họp số 3 UBND tỉnh PGĐ Thái -
Thứ 3
15/09
7h00 Kiểm tra thực tế các nhóm trẻ tại Khu công nghiệp đề nghị hỗ trợ mới theo Nghị quyết số 10 (từ ngày 15-16/9/2020) Huyện Bình Sơn Theo Quyết định GDMN (xe 0504)
Thứ 3
15/09
7h30 Dự họp kỳ họp thứ 20 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 Phòng họp số 1 UBND tỉnh PGĐ Thái -
Thứ 3
15/09
13h30 Dự Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 Hội trường Huyện ủy Mộ Đức Lãnh đạo Sở, GDMN, GDTH, GDTrH, CTTT, Thanh tra, TCCB, VP, CĐN VP
Thứ 3
15/09
13h30 Kiểm tra cơ sở vật chất của Công ty TNHH MTV Giáo dục Hữu Hùng xin hoạt động kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa TP Quảng Ngãi Theo Quyết định CNTX
Thứ 4
16/09
7h00 Chấm phúc khảo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT (đợt 1) THPT chuyên Lê Khiết. Theo Quyết định GDTrH
Thứ 4
16/09
7h00 Thanh tra phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo lịch của Sở THPT chuyên Lê Khiết. Theo Quyết định Thanh tra Sở
Thứ 4
16/09
7h00 Đi kiểm tra thực tế và làm việc với UBND huyện Trà Bồng về các chương trình, chính sách giảm nghèo, chính sách dân tộc và miền núi huyện Trà Bồng Lãnh đạo Sở KHTC
Thứ 4
16/09
7h30 Kiểm tra điều kiện xin liên kết đào tạo Đại học tại Trung tâm DN -GDTX-HN tỉnh Trung tâm DN -GDTX-HN tỉnh Theo Quyết định CNTX
Thứ 4
16/09
8h00 Kiểm tra hiện trạng công trình Trường MN Sao Mai huyện Tư Nghĩa KHTC KHTC
Thứ 4
16/09
13h30 Làm việc bình thường - - -
Thứ 5
17/09
7h30 Dự Hội nghị Sơ kết 9 tháng đầu năm (BCĐ 35) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020 Hội trường Tỉnh ủy. PGĐ Thái -
Thứ 5
17/09
8h00 Họp với Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 138 Phòng họp số 3 UBND tỉnh Lãnh đạo Sở CTTT
Thứ 5
17/09
13h30 Làm việc bình thường - - -
Thứ 6
18/09
7h00 Tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên nội dung 2 (Từ ngày 18-20/9/2020 Trường Cao Đẳng Công Thương Theo Công văn triệu tập GDMN
Thứ 6
18/09
14h00 Họp với Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 138 Phòng họp số 3 UBND tỉnh Lãnh đạo Sở CTTT
Thứ 7
19/09
7h30 Tập huấn sử dụng sách giáo dục địa phương lớp 1 Nhà khách T50 Theo Công văn triệu tập GDTH
CN
20/09
7h00 Nghỉ - - -
CN
20/09
13h30 - - - -
Ngày/Giờ Nội dung
Thứ 2
14/09 7h30
Họp giao ban đầu tuần 38
Địa điểm: Phòng họp số 1 Sở GDĐT
Tham dự: Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở
Chuẩn bị: VP
Thứ 2
14/09 13h30
Họp thống nhất kế hoạch thanh, kiểm tra năm học 2020-2021
Địa điểm: Phòng họp số 1 Sở GDĐT
Tham dự: Thanh tra Sở, Trưởng các phòng trực thuộc Sở
Chuẩn bị: Thanh tra Sở
Thứ 2
14/09 14h00
Dự họp và cho ý kiến về các nội dung khó khăn, vướng mắc của Hội Cựu giáo chức tỉnh
Địa điểm: Phòng họp số 3 UBND tỉnh
Tham dự: PGĐ Thái
Chuẩn bị: -
Thứ 3
15/09 7h00
Kiểm tra thực tế các nhóm trẻ tại Khu công nghiệp đề nghị hỗ trợ mới theo Nghị quyết số 10 (từ ngày 15-16/9/2020)
Địa điểm: Huyện Bình Sơn
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: GDMN (xe 0504)
Thứ 3
15/09 7h30
Dự họp kỳ họp thứ 20 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
Địa điểm: Phòng họp số 1 UBND tỉnh
Tham dự: PGĐ Thái
Chuẩn bị: -
Thứ 3
15/09 13h30
Dự Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Mộ Đức
Tham dự: Lãnh đạo Sở, GDMN, GDTH, GDTrH, CTTT, Thanh tra, TCCB, VP, CĐN
Chuẩn bị: VP
Thứ 3
15/09 13h30
Kiểm tra cơ sở vật chất của Công ty TNHH MTV Giáo dục Hữu Hùng xin hoạt động kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa
Địa điểm: TP Quảng Ngãi
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: CNTX
Thứ 4
16/09 7h00
Chấm phúc khảo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT (đợt 1)
Địa điểm: THPT chuyên Lê Khiết.
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: GDTrH
Thứ 4
16/09 7h00
Thanh tra phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo lịch của Sở
Địa điểm: THPT chuyên Lê Khiết.
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: Thanh tra Sở
Thứ 4
16/09 7h00
Đi kiểm tra thực tế và làm việc với UBND huyện Trà Bồng về các chương trình, chính sách giảm nghèo, chính sách dân tộc và miền núi
Địa điểm: huyện Trà Bồng
Tham dự: Lãnh đạo Sở
Chuẩn bị: KHTC
Thứ 4
16/09 7h30
Kiểm tra điều kiện xin liên kết đào tạo Đại học tại Trung tâm DN -GDTX-HN tỉnh
Địa điểm: Trung tâm DN -GDTX-HN tỉnh
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: CNTX
Thứ 4
16/09 8h00
Kiểm tra hiện trạng công trình Trường MN Sao Mai
Địa điểm: huyện Tư Nghĩa
Tham dự: KHTC
Chuẩn bị: KHTC
Thứ 4
16/09 13h30
Làm việc bình thường
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 5
17/09 7h30
Dự Hội nghị Sơ kết 9 tháng đầu năm (BCĐ 35) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Tham dự: PGĐ Thái
Chuẩn bị: -
Thứ 5
17/09 8h00
Họp với Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 138
Địa điểm: Phòng họp số 3 UBND tỉnh
Tham dự: Lãnh đạo Sở
Chuẩn bị: CTTT
Thứ 5
17/09 13h30
Làm việc bình thường
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 6
18/09 7h00
Tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên nội dung 2 (Từ ngày 18-20/9/2020
Địa điểm: Trường Cao Đẳng Công Thương
Tham dự: Theo Công văn triệu tập
Chuẩn bị: GDMN
Thứ 6
18/09 14h00
Họp với Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 138
Địa điểm: Phòng họp số 3 UBND tỉnh
Tham dự: Lãnh đạo Sở
Chuẩn bị: CTTT
Thứ 7
19/09 7h30
Tập huấn sử dụng sách giáo dục địa phương lớp 1
Địa điểm: Nhà khách T50
Tham dự: Theo Công văn triệu tập
Chuẩn bị: GDTH
CN
20/09 7h00
Nghỉ
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
CN
20/09 13h30
-
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -