Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị
Thứ 2
09/12
7h30 Họp giao ban đầu tuần 50 Hội trường Sở GDĐT Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng chuyên môn VP
Thứ 2
09/12
7h30 Tham dự Kỳ họp lần thứ 17 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ (2016-2021) (từ ngày 09-12/12/2019) Hội trường UBND tỉnh Giám đốc, PGĐ Thái VP
Thứ 2
09/12
7h30 Tiếp tục tập huấn bồi dưỡng giáo viên dạy học Lịch sử ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đợt I (từ ngày 07-12/12/2019) Trường Cao Đẳng Công Thương theo Công văn triệu tập GDTH
Thứ 2
09/12
7h30 Làm phách kỳ thi chọn HSG khối 12 Phòng GDTrH Theo Quyết định GDTrH
Thứ 2
09/12
9h00 Họp góp ý về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp đầu cấp học và chỉ tiêu học sinh toàn cấp năm học 2020-2021 Hội trường Sở GDĐT Lãnh đạo Sở, trưởng phòng chuyên môn Sở KHTC ( Đ/c Tuyển)
Thứ 2
09/12
13h30 Chấm thi kỳ thi chọn HSG khối 12 (từ ngày 09-10/12/2019) Phòng GDTrH Theo Quyết định GDTrH
Thứ 2
09/12
13h30 Tham dự Hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện báo cáo đánh giá và đề xuất chính sách đối với học sinh DTTS di cư cùng gia đình (từ ngày 09-10/12/2019) tỉnh Đăk Lăk PGĐ Sỹ, KHTC (đ/c Hải), GDTrH (đ/c Sơn) GDTrH (xe 76A.00086)
Thứ 2
09/12
14h00 Dự Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia Phòng họp số 3 - UBND tỉnh PGĐ Kiên VP
Thứ 3
10/12
6h00 Kiểm tra công nhận duy trì kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 tại huyện Sơn Hà và Tư Nghĩa (từ ngày 10-11/12/2019) Huyện Sơn Hà, Tư Nghĩa Theo Quyết định GDMN (xe 76A.00017, LX Hùng)
Thứ 3
10/12
7h30 Tham gia tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục Thành phố Đà Nẵng VP (đ/c Phước) VP
Thứ 3
10/12
7h30 Tham gia kiểm tra việc đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo Chính sách khuyến khích XHH đối với dự án Thành phố giáo dục Quốc tế Thành phố giáo dục Quốc tế PGĐ Sỹ, KHTC (đ/c Thành) KHTC
Thứ 3
10/12
7h30 Tham dự tập huấn phổ cập giáo dục cấp tiểu học do Bộ tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 10-13/12/2019) Thành phố Hồ Chí Minh GDTH (đ/c An) GDTH
Thứ 3
10/12
7h30 Tập huấn tổ trưởng chuyên môn cấp THCS tại Trần Quốc Tuấn, Trần Hưng Đạo, Lê Trung Đình (từ ngày 10-13/12/2019 ). Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Trần Hưng Đạo, Lê Trung Đình theo Công văn triệu tập GDTrH
Thứ 3
10/12
13h30 Làm việc bình thường - - -
Thứ 4
11/12
7h30 Tham gia Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông Thành phố Đà Nẵng PGĐ Sỹ, KHTC (đ/c Tuyển), GDTrH (đ/c Châu) GDTrH
Thứ 4
11/12
7h30 Dự Hội nghị tổng kết tình hình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 Hội trường ĐUK VP (đ/c Hải) Đảng ủy
Thứ 5
12/12
7h00 Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung về quản lý các hoạt động chuyên môn (từ ngày 12-14/12/2019). Trường THPT Quang Trung Theo Quyết định Thanh tra (xe 76A,00017, lx Sơn)
Thứ 5
12/12
13h30 Làm việc bình thường - - -
Thứ 6
13/12
7h30 Tập huấn chuyên đề Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm và hướng dẫn thực hiện giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non (từ ngày 13-15/12/2019) Trường Cao Đẳng Công Thương theo Công văn triệu tập GDMN
Thứ 6
13/12
7h30 Tham dự Hội thảo khoa học XHH các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường tại Quảng Ngãi Khách sạn Hùng Vương PGĐ Kiên CTTT
Thứ 6
13/12
7h30 Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL Khách sạn Cẩm Thành PGĐ Sỹ, VP (đ/c Pháp) VP
Thứ 6
13/12
7h30 Đánh giá ngoài Trường TH Bình Thuận, Trường TH số 2 Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. huyện Bình Sơn Theo Quyết định GDTH
Thứ 6
13/12
13h30 Làm việc bình thường - - -
Thứ 7
14/12
7h00 Nghỉ - - -
Thứ 7
14/12
13h30 - - - -
CN
15/12
7h00 Nghỉ - - -
CN
15/12
13h30 - - - -
Ngày/Giờ Nội dung
Thứ 2
09/12 7h30
Họp giao ban đầu tuần 50
Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT
Tham dự: Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng chuyên môn
Chuẩn bị: VP
Thứ 2
09/12 7h30
Tham dự Kỳ họp lần thứ 17 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ (2016-2021) (từ ngày 09-12/12/2019)
Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh
Tham dự: Giám đốc, PGĐ Thái
Chuẩn bị: VP
Thứ 2
09/12 7h30
Tiếp tục tập huấn bồi dưỡng giáo viên dạy học Lịch sử ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đợt I (từ ngày 07-12/12/2019)
Địa điểm: Trường Cao Đẳng Công Thương
Tham dự: theo Công văn triệu tập
Chuẩn bị: GDTH
Thứ 2
09/12 7h30
Làm phách kỳ thi chọn HSG khối 12
Địa điểm: Phòng GDTrH
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: GDTrH
Thứ 2
09/12 9h00
Họp góp ý về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp đầu cấp học và chỉ tiêu học sinh toàn cấp năm học 2020-2021
Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT
Tham dự: Lãnh đạo Sở, trưởng phòng chuyên môn Sở
Chuẩn bị: KHTC ( Đ/c Tuyển)
Thứ 2
09/12 13h30
Chấm thi kỳ thi chọn HSG khối 12 (từ ngày 09-10/12/2019)
Địa điểm: Phòng GDTrH
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: GDTrH
Thứ 2
09/12 13h30
Tham dự Hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện báo cáo đánh giá và đề xuất chính sách đối với học sinh DTTS di cư cùng gia đình (từ ngày 09-10/12/2019)
Địa điểm: tỉnh Đăk Lăk
Tham dự: PGĐ Sỹ, KHTC (đ/c Hải), GDTrH (đ/c Sơn)
Chuẩn bị: GDTrH (xe 76A.00086)
Thứ 2
09/12 14h00
Dự Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia
Địa điểm: Phòng họp số 3 - UBND tỉnh
Tham dự: PGĐ Kiên
Chuẩn bị: VP
Thứ 3
10/12 6h00
Kiểm tra công nhận duy trì kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 tại huyện Sơn Hà và Tư Nghĩa (từ ngày 10-11/12/2019)
Địa điểm: Huyện Sơn Hà, Tư Nghĩa
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: GDMN (xe 76A.00017, LX Hùng)
Thứ 3
10/12 7h30
Tham gia tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục
Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng
Tham dự: VP (đ/c Phước)
Chuẩn bị: VP
Thứ 3
10/12 7h30
Tham gia kiểm tra việc đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo Chính sách khuyến khích XHH đối với dự án Thành phố giáo dục Quốc tế
Địa điểm: Thành phố giáo dục Quốc tế
Tham dự: PGĐ Sỹ, KHTC (đ/c Thành)
Chuẩn bị: KHTC
Thứ 3
10/12 7h30
Tham dự tập huấn phổ cập giáo dục cấp tiểu học do Bộ tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 10-13/12/2019)
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Tham dự: GDTH (đ/c An)
Chuẩn bị: GDTH
Thứ 3
10/12 7h30
Tập huấn tổ trưởng chuyên môn cấp THCS tại Trần Quốc Tuấn, Trần Hưng Đạo, Lê Trung Đình (từ ngày 10-13/12/2019 ).
Địa điểm: Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Trần Hưng Đạo, Lê Trung Đình
Tham dự: theo Công văn triệu tập
Chuẩn bị: GDTrH
Thứ 3
10/12 13h30
Làm việc bình thường
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 4
11/12 7h30
Tham gia Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng
Tham dự: PGĐ Sỹ, KHTC (đ/c Tuyển), GDTrH (đ/c Châu)
Chuẩn bị: GDTrH
Thứ 4
11/12 7h30
Dự Hội nghị tổng kết tình hình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Địa điểm: Hội trường ĐUK
Tham dự: VP (đ/c Hải)
Chuẩn bị: Đảng ủy
Thứ 5
12/12 7h00
Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung về quản lý các hoạt động chuyên môn (từ ngày 12-14/12/2019).
Địa điểm: Trường THPT Quang Trung
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: Thanh tra (xe 76A,00017, lx Sơn)
Thứ 5
12/12 13h30
Làm việc bình thường
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 6
13/12 7h30
Tập huấn chuyên đề Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm và hướng dẫn thực hiện giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non (từ ngày 13-15/12/2019)
Địa điểm: Trường Cao Đẳng Công Thương
Tham dự: theo Công văn triệu tập
Chuẩn bị: GDMN
Thứ 6
13/12 7h30
Tham dự Hội thảo khoa học XHH các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường tại Quảng Ngãi
Địa điểm: Khách sạn Hùng Vương
Tham dự: PGĐ Kiên
Chuẩn bị: CTTT
Thứ 6
13/12 7h30
Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL
Địa điểm: Khách sạn Cẩm Thành
Tham dự: PGĐ Sỹ, VP (đ/c Pháp)
Chuẩn bị: VP
Thứ 6
13/12 7h30
Đánh giá ngoài Trường TH Bình Thuận, Trường TH số 2 Bình Thạnh, huyện Bình Sơn.
Địa điểm: huyện Bình Sơn
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: GDTH
Thứ 6
13/12 13h30
Làm việc bình thường
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 7
14/12 7h00
Nghỉ
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 7
14/12 13h30
-
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
CN
15/12 7h00
Nghỉ
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
CN
15/12 13h30
-
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -