Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị
Thứ 2
14/10
7h30 Tham dự Hội nghị tập huấn "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công" (từ ngày 14-15/10/2019) Thành phố Hồ Chí Minh Giám đốc, TCCB, VP (đ/c Hùng, đ/c Hải) TCCB, VP
Thứ 2
14/10
7h30 Họp giao ban đầu tuần 42 Hội trường Sở (PGĐ Thái chủ trì) Lãnh đạo Sở; đại diện các phòng VP
Thứ 2
14/10
7h30 Tham gia Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh (từ ngày 4-19/10/2019) Thanh tra tỉnh Thanh tra Sở (đ/c Phong) Thanh tra Sở
Thứ 2
14/10
7h30 Tham gia hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp của UBND tỉnh năm 2019 (từ ngày 14-24/10/2019) UBND tỉnh TCCB TCCB
Thứ 2
14/10
7h30 Tham dự Hội nghị trao giải cuộc thi viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019 Hội trường Tỉnh ủy PGĐ Sỹ CTTT
Thứ 2
14/10
7h30 Tiếp tục Thanh tra các khoản thu chi đầu năm học và hồ sơ, sổ sách trong nhà trường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, theo Quyết định (từ ngày 14- 19/10/2019). Các cơ sở giáo dục Theo Quyết định Thanh tra Sở
Thứ 2
14/10
9h00 Dự hội nghị tại Hội khuyến học tỉnh VNPT Quảng Ngãi CTTT (đ/c Lương) CTTT
Thứ 2
14/10
14h00 Họp Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019 Phòng họp số 3 - UBND tỉnh PGĐ Thái TCCB
Thứ 2
14/10
15h00 Kiểm tra điều kiện về cơ sở vật chất để tham mưu cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Quang Phát Thành phố Quảng Ngãi GDCN-TX GDCN-TX
Thứ 3
15/10
6h30 Tham gia Đoàn kiểm tra đánh giá ngoài tại Trường Mầm non Long Sơn Huyện Minh Long Theo Quyết định GDMN
Thứ 3
15/10
6h30 Tham gia Đoàn kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019 (từ ngày 15-23/10/2019) Các Sở, ngành và trường học VP, GDTrH (đ/c Huân, đ/c Đều) VP, GDTrH
Thứ 3
15/10
7h00 Tham dự tập huấn thay sách môn Lịch sử (từ ngày 15-17/10/2019) TP. Hồ Chí Minh PGĐ Kiên, Trung Sơn GDTrH
Thứ 3
15/10
7h00 Tham gia Đoàn khảo sát Đại biểu Quốc hội về trẻ em Huyện Sơn Tịnh, TP Quảng Ngãi CTTT (đ/c) Lương CTTT
Thứ 3
15/10
8h00 Tham dự Lễ vinh danh "Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi" năm 2018 Hội trường Khách sạn Thiên Ấn VP VP
Thứ 3
15/10
8h00 Tham gia khảo sát việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh THPT: số 2 Mộ Đức, Trần Quốc Tuấn PGĐ Thái, CTTT CTTT
Thứ 3
15/10
13h30 Họp trực báo kế toán định kỳ T10 Hội trường Sở KHTC KHTC
Thứ 4
16/10
7h00 Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2020 Khách sạn Cẩm Thành Giám đốc GDTrH
Thứ 4
16/10
7h30 Dự Hội nghị triển khai các văn bản luật Khách sạn Hùng Vương PGĐ Kiên, CTTT CTTT
Thứ 4
16/10
7h30 Làm việc với Trường liên cấp Thành phố giáo dục Quốc tế-IEC về lĩnh vực giáo dục mầm non Trường Liên cấp thành phố giáo dục Quốc tế - IEC GDMN GDMN
Thứ 4
16/10
7h30 Tham gia Đoàn kiểm tra đánh giá ngoài và trường chuẩn tại huyện Tư Nghĩa Huyện Tư Nghĩa PGĐ Thái, theo Quyết định GDTH
Thứ 4
16/10
7h30 Tham gia Đoàn kiểm tra đánh giá ngoài tại Trường THCS Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa Huyện Tư Nghĩa Theo Quyết định GDTrH
Thứ 4
16/10
13h30 Làm việc bình thường - - -
Thứ 5
17/10
6h30 Tham gia Đoàn kiểm tra đánh giá ngoài tại Trường Mầm non Sơn Tân Huyện Sơn Tây Theo Quyết định GDMN
Thứ 5
17/10
13h30 Làm việc bình thường - - -
Thứ 6
18/10
6h30 Tham gia Đoàn kiểm tra đánh giá ngoài tại Trường Mầm non Lý Sơn Huyện Lý Sơn Theo Quyết định GDMN
Thứ 6
18/10
7h30 Dự Hội nghị triển khai Nghị định 40/2019/NĐ-CP về thi hành Luật Bảo vệ môi trường Khách sạn Trung tâm CTTT (đ/c Nguyện) CTTT
Thứ 6
18/10
13h30 Làm việc bình thường - - -
Thứ 7
19/10
7h00 Nghỉ - - -
Thứ 7
19/10
13h30 - - - -
CN
20/10
7h00 Nghỉ - - -
CN
20/10
13h30 - - - -
Ngày/Giờ Nội dung
Thứ 2
14/10 7h30
Tham dự Hội nghị tập huấn "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công" (từ ngày 14-15/10/2019)
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Tham dự: Giám đốc, TCCB, VP (đ/c Hùng, đ/c Hải)
Chuẩn bị: TCCB, VP
Thứ 2
14/10 7h30
Họp giao ban đầu tuần 42
Địa điểm: Hội trường Sở (PGĐ Thái chủ trì)
Tham dự: Lãnh đạo Sở; đại diện các phòng
Chuẩn bị: VP
Thứ 2
14/10 7h30
Tham gia Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh (từ ngày 4-19/10/2019)
Địa điểm: Thanh tra tỉnh
Tham dự: Thanh tra Sở (đ/c Phong)
Chuẩn bị: Thanh tra Sở
Thứ 2
14/10 7h30
Tham gia hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp của UBND tỉnh năm 2019 (từ ngày 14-24/10/2019)
Địa điểm: UBND tỉnh
Tham dự: TCCB
Chuẩn bị: TCCB
Thứ 2
14/10 7h30
Tham dự Hội nghị trao giải cuộc thi viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy
Tham dự: PGĐ Sỹ
Chuẩn bị: CTTT
Thứ 2
14/10 7h30
Tiếp tục Thanh tra các khoản thu chi đầu năm học và hồ sơ, sổ sách trong nhà trường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, theo Quyết định (từ ngày 14- 19/10/2019).
Địa điểm: Các cơ sở giáo dục
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: Thanh tra Sở
Thứ 2
14/10 9h00
Dự hội nghị tại Hội khuyến học tỉnh
Địa điểm: VNPT Quảng Ngãi
Tham dự: CTTT (đ/c Lương)
Chuẩn bị: CTTT
Thứ 2
14/10 14h00
Họp Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019
Địa điểm: Phòng họp số 3 - UBND tỉnh
Tham dự: PGĐ Thái
Chuẩn bị: TCCB
Thứ 2
14/10 15h00
Kiểm tra điều kiện về cơ sở vật chất để tham mưu cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Quang Phát
Địa điểm: Thành phố Quảng Ngãi
Tham dự: GDCN-TX
Chuẩn bị: GDCN-TX
Thứ 3
15/10 6h30
Tham gia Đoàn kiểm tra đánh giá ngoài tại Trường Mầm non Long Sơn
Địa điểm: Huyện Minh Long
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: GDMN
Thứ 3
15/10 6h30
Tham gia Đoàn kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019 (từ ngày 15-23/10/2019)
Địa điểm: Các Sở, ngành và trường học
Tham dự: VP, GDTrH (đ/c Huân, đ/c Đều)
Chuẩn bị: VP, GDTrH
Thứ 3
15/10 7h00
Tham dự tập huấn thay sách môn Lịch sử (từ ngày 15-17/10/2019)
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Tham dự: PGĐ Kiên, Trung Sơn
Chuẩn bị: GDTrH
Thứ 3
15/10 7h00
Tham gia Đoàn khảo sát Đại biểu Quốc hội về trẻ em
Địa điểm: Huyện Sơn Tịnh, TP Quảng Ngãi
Tham dự: CTTT (đ/c) Lương
Chuẩn bị: CTTT
Thứ 3
15/10 8h00
Tham dự Lễ vinh danh "Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi" năm 2018
Địa điểm: Hội trường Khách sạn Thiên Ấn
Tham dự: VP
Chuẩn bị: VP
Thứ 3
15/10 8h00
Tham gia khảo sát việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Địa điểm: THPT: số 2 Mộ Đức, Trần Quốc Tuấn
Tham dự: PGĐ Thái, CTTT
Chuẩn bị: CTTT
Thứ 3
15/10 13h30
Họp trực báo kế toán định kỳ T10
Địa điểm: Hội trường Sở
Tham dự: KHTC
Chuẩn bị: KHTC
Thứ 4
16/10 7h00
Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2020
Địa điểm: Khách sạn Cẩm Thành
Tham dự: Giám đốc
Chuẩn bị: GDTrH
Thứ 4
16/10 7h30
Dự Hội nghị triển khai các văn bản luật
Địa điểm: Khách sạn Hùng Vương
Tham dự: PGĐ Kiên, CTTT
Chuẩn bị: CTTT
Thứ 4
16/10 7h30
Làm việc với Trường liên cấp Thành phố giáo dục Quốc tế-IEC về lĩnh vực giáo dục mầm non
Địa điểm: Trường Liên cấp thành phố giáo dục Quốc tế - IEC
Tham dự: GDMN
Chuẩn bị: GDMN
Thứ 4
16/10 7h30
Tham gia Đoàn kiểm tra đánh giá ngoài và trường chuẩn tại huyện Tư Nghĩa
Địa điểm: Huyện Tư Nghĩa
Tham dự: PGĐ Thái, theo Quyết định
Chuẩn bị: GDTH
Thứ 4
16/10 7h30
Tham gia Đoàn kiểm tra đánh giá ngoài tại Trường THCS Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
Địa điểm: Huyện Tư Nghĩa
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: GDTrH
Thứ 4
16/10 13h30
Làm việc bình thường
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 5
17/10 6h30
Tham gia Đoàn kiểm tra đánh giá ngoài tại Trường Mầm non Sơn Tân
Địa điểm: Huyện Sơn Tây
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: GDMN
Thứ 5
17/10 13h30
Làm việc bình thường
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 6
18/10 6h30
Tham gia Đoàn kiểm tra đánh giá ngoài tại Trường Mầm non Lý Sơn
Địa điểm: Huyện Lý Sơn
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: GDMN
Thứ 6
18/10 7h30
Dự Hội nghị triển khai Nghị định 40/2019/NĐ-CP về thi hành Luật Bảo vệ môi trường
Địa điểm: Khách sạn Trung tâm
Tham dự: CTTT (đ/c Nguyện)
Chuẩn bị: CTTT
Thứ 6
18/10 13h30
Làm việc bình thường
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 7
19/10 7h00
Nghỉ
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 7
19/10 13h30
-
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
CN
20/10 7h00
Nghỉ
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
CN
20/10 13h30
-
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -