Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị
Thứ 2
01/06
7h30 Họp giao ban đầu tuần 23 Phòng họp số 1-Sở GDĐT Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng chuyên môn VP
Thứ 2
01/06
7h30 Tham dự lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo Giấy báo triệu tập (Từ ngày 01/6-14/7/2020) Trường Chính trị tỉnh Đ/c Hải (CVP), Đ/c Hồng (TPGDTrH), Đ/c Trinh (KHTC). Đ/c Đạo (TTr), Đ/c Tuấn (GDTrH), Đ/c Châu (GDTrH), Đ/c Xin (VP) VP, KHTC, TTra, GDTrH
Thứ 2
01/06
7h30 Tham gia công tác huấn luyện dân quân tự vệ TP Quảng Ngãi KHTC (đ/c Tuyến), TCCB (đ/c Vàng), CTTT (đ/c Lương), GDTH (đ/c Nghĩa), VP (đ/c Duyên) TCCB, GDTH, CTTT, VP, KHTC
Thứ 2
01/06
7h30 Xét duyệt quyết toán kinh phí năm 2020 các đơn vị theo Kế hoạch từ ngày 01-06/5/2020 tại Sở. Hội trường Sở Theo Quyết định KHTC
Thứ 2
01/06
13h30 Làm việc bình thường - - -
Thứ 3
02/06
7h30 Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2020 (cả ngày) Khách sạn Hùng Vương PGĐ Sỹ, VP (đ/c Huân) VP
Thứ 3
02/06
13h30 Làm việc bình thường - - -
Thứ 4
03/06
7h00 Làm việc bình thường - - -
Thứ 5
04/06
7h00 Làm việc bình thường - - -
Thứ 6
05/06
8h00 Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020 Khách sạn Hùng Vương CTTT (đ/c Nguyện) CTTT
Thứ 7
06/06
7h00 Nghỉ - - -
Thứ 7
06/06
13h30 - - - -
CN
07/06
7h00 Nghỉ - - -
CN
07/06
13h30 - - - -
Ngày/Giờ Nội dung
Thứ 2
01/06 7h30
Họp giao ban đầu tuần 23
Địa điểm: Phòng họp số 1-Sở GDĐT
Tham dự: Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng chuyên môn
Chuẩn bị: VP
Thứ 2
01/06 7h30
Tham dự lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo Giấy báo triệu tập (Từ ngày 01/6-14/7/2020)
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
Tham dự: Đ/c Hải (CVP), Đ/c Hồng (TPGDTrH), Đ/c Trinh (KHTC). Đ/c Đạo (TTr), Đ/c Tuấn (GDTrH), Đ/c Châu (GDTrH), Đ/c Xin (VP)
Chuẩn bị: VP, KHTC, TTra, GDTrH
Thứ 2
01/06 7h30
Tham gia công tác huấn luyện dân quân tự vệ
Địa điểm: TP Quảng Ngãi
Tham dự: KHTC (đ/c Tuyến), TCCB (đ/c Vàng), CTTT (đ/c Lương), GDTH (đ/c Nghĩa), VP (đ/c Duyên)
Chuẩn bị: TCCB, GDTH, CTTT, VP, KHTC
Thứ 2
01/06 7h30
Xét duyệt quyết toán kinh phí năm 2020 các đơn vị theo Kế hoạch từ ngày 01-06/5/2020 tại Sở.
Địa điểm: Hội trường Sở
Tham dự: Theo Quyết định
Chuẩn bị: KHTC
Thứ 2
01/06 13h30
Làm việc bình thường
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 3
02/06 7h30
Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2020 (cả ngày)
Địa điểm: Khách sạn Hùng Vương
Tham dự: PGĐ Sỹ, VP (đ/c Huân)
Chuẩn bị: VP
Thứ 3
02/06 13h30
Làm việc bình thường
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 4
03/06 7h00
Làm việc bình thường
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 5
04/06 7h00
Làm việc bình thường
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 6
05/06 8h00
Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020
Địa điểm: Khách sạn Hùng Vương
Tham dự: CTTT (đ/c Nguyện)
Chuẩn bị: CTTT
Thứ 7
06/06 7h00
Nghỉ
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
Thứ 7
06/06 13h30
-
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
CN
07/06 7h00
Nghỉ
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -
CN
07/06 13h30
-
Địa điểm: -
Tham dự: -
Chuẩn bị: -